Mersi Clinic (เมอร์ซี่ คลินิก) คลินิกเสริมความงามที่ให้บริการความงามครบวงจร โปรแกรมฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า โปรแกรมโบท็อกซ์ โปรแกรมร้อยไหม โปรแกรมยกกระชับ โปรแกรมเลเซอร์กำจัดขน และโปรแกรมความงามอีกมากมาย โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และได้รับการตอบรับที่ดีจากคนไข้เสมอมา

เมอร์ซี่คลินิกมุ่งเน้นการนำเสนอเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ผนวกกับการบริการจากพนักงานผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพที่จะคอยดูแลคนไข้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับบริการไปจนถึงวันที่คนไข้พึงพอใจในการรักษา อีกทั้งคนไข้จะได้รับการรักษาจากทีมแพทย์ที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีประสบการณ์มายาวนาน เมื่อเข้ารับบริการที่เมอร์ซี่คลินิก

Mersi Clinic (เมอร์ซี่ คลินิก) คลินิกเสริมความงามที่ให้บริการความงามครบวงจร โปรแกรมฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า โปรแกรมโบท็อกซ์ โปรแกรมร้อยไหม โปรแกรมยกกระชับ โปรแกรมเลเซอร์กำจัดขน และโปรแกรมความงามอีกมากมาย โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และได้รับการตอบรับที่ดีจากคนไข้เสมอมา

เมอร์ซี่คลินิกมุ่งเน้นการนำเสนอเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ผนวกกับการบริการจากพนักงานผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพที่จะคอยดูแลคนไข้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับบริการไปจนถึงวันที่คนไข้พึงพอใจในการรักษา อีกทั้งคนไข้จะได้รับการรักษาจากทีมแพทย์ที่มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีประสบการณ์มายาวนาน เมื่อเข้ารับบริการที่เมอร์ซี่คลินิก

บริการของเรา

รีวิวลูกค้า

พร้อมให้บริการทุกสาขา